ICT werkplekbeheer – wat houdt het allemaal in?

De zakenwereld staat beslist niet stil. Zo is nu het beheer van ICT-werkplekken van groot belang geworden voor de workflow en om zoveel mogelijk productiviteit bij de werknemers te genereren. ICT werkplekbeheer omvat dan ook een reeks strategieën en activiteiten die zich richten op optimalisatie. En wel optimalisatie van individuele werkplekken binnen de organisatie. In dit artikel wordt geschetst wat ICT werkplekbeheer nu eigenlijk inhoudt. En waar het van vitaal belang is voor een moderne onderneming.

Definitie en doel van ICT werkplekbeheer

In goed Engels is werkplekbeheer: Information and Communication Technology. Het gaat om het beheren en onderhouden van digitale werkplekken van medewerkers. Op deze werkplekken vind je desk-tops, laptops, allerlei mobiele apparaten en de benodigde software en applicaties voor dit alles. Waar werkplekbeheer op uit is, is het waarborgen van een efficiënte en ook veilige werkomgeving voor medewerkers. Hierbij is de nodige aandacht voor:

  • Technische ondersteuning
  • Beveiliging
  • Configuratie
  • Optimalisatie van hardware
  • Optimalisatie van software

Belangrijke aspecten van ICT werkplekbeheer

Werkplekbeheer biedt technische ondersteuning aan medewerkers en dan vooral bij storingen. Soms kunnen er tijdelijke oplossingen gevonden worden waarbij de workflow niet wordt aangetast. Ook alles dat te maken heeft met software en applicaties op de werkstations, is voor de werkplekbeheerder. Dat gaat dan van eenvoudig installeren tot configureren en up-to-date houden van de draaiende software. Beveiliging is ook een ding waar de werkplekbeheerder over waakt. Hij weet dan ook alles over firewalls en antivirussoftware. In het algemeen verzorgen de werkplekbeheerders ook een consistente configuratie van hardware en software. En last but not least zijn ze er ook om trainingen te geven aan gebruikers, vooral belangrijk als er nieuwe software benut gaat worden. 

Waarom is werkplekbeheer zo cruciaal?

Als je werkplekbeheer efficiënt loopt, dan heb je meteen een indirecte motor voor betere productiviteit. Want snel problemen te lijf gaan en downtime zo laag mogelijk houden, betekent dat medewerkers nooit in de vertraging hoeven en geen koffie moeten halen omdat er weer een technische hindernis gevonden is. ICT werkplekbeheer is soms ook kostenbesparend, vooral waar het de operationele kosten betreft. Het werkplekbeheer is ook een soort douane; die heeft namelijk te maken met het handhaven van een veilige werkomgeving en dus met het afschermen van gegevens (privacy) en het voorkomen van een cyberdreiging. Zijn de digitale werkplekken goed beheerd, dan is er automatisch meer flexibiliteit op de werkvloer en wordt samenwerking gemakkelijker.

Uitdagingen en trends

De wereld wordt steeds mobieler. In organisatietermen komt dat ook neer op Bring Your Own Device (BYOD). Als medewerkers dat ook daadwerkelijk doen, betekent dat meteen een nieuwe uitdaging voor ICT werkplekbeheer. De behoefte aan beveiliging en beheer van allerlei meegenomen apparaten neemt dan dus toe. Ook de verschuiving naar cloud  gebaseerd werkplekbeheer vergt nieuwe tools die werkplekbeheerders moeten leren inzetten. Dan is er nog de snel opkomende Kunstmatige Intelligentie (AI) en de voortschrijdende automatisering. Routinetaken worden vaker geautomatiseerd waardoor werkplekbeheerders zich meer kunnen concentreren op strategische aspecten.

Lees hier meer over de voordelen van ICT Netwerkbeheer.