AutoSchadePlan

Geld verdienen met een autoschade?

U weet als ondernemer dat autoschade altijd geld kost en altijd ongelegen komt. Toch kan AutoSchadePlan u duidelijk en helder uitleggen wat wij bedoelen met ‘geld verdienen’ bij een autoschade.
Als één van uw voertuigen schade oploopt heeft u primair te maken met directe kosten, de schade aan het voertuig. Daarnaast zijn er tal van kosten die indirect flink op kunnen lopen.

 

Waarom AutoSchadePlan?

AutoSchadePlan is dé specialist voor onafhankelijk schadebemiddeling. Dat betekent dat wij de belangen behartigen van onze klant. Wij zijn er niet om de schadelast te beperken maar om te zorgen dat de verhaalsmogelijkheden bij een autoschade maximaal worden benut en de kosten bij een autoschade tot een minimum worden beperkt.
Met ons netwerk van specialisten bent u verzekerd van de juiste adviezen, de beste oplossingen en een vakkundig herstel.

 

Schade aan het voertuig

Als we naar de autoschade kijken zullen daar kosten zijn die betrekking hebben op het herstel van de schade. Deze kosten kunnen in een aantal gevallen worden verhaald op een aansprakelijke derde of op een andere partij die de schade dekt. Zeker in het geval de autoschade niet kan worden verhaald of als de kosten niet door een andere partij betaald worden lopen de kosten snel op. Maar wie controleert voor u of alle kosten noodzakelijk zijn, en of u niet te veel betaald, en of er een andere reparatiemethode bestaat die kostenverlagend werkt? O ja en als uw auto economisch Total Los is en u bent financieel nog niet toe aan vervanging?

 

Schade door letsel berijder

Het komt helaas soms voor dat uw werknemer letsel heeft opgelopen bij het ongeval en dan zijn er twee belangen, die van uw bedrijf maar ook die van uw medewerker als mens. Uw bedrijf mist een medewerker en lijdt daardoor schade, en uw medewerker kan hierdoor ook tegen kosten aanlopen zoals medische kosten, geen gebruik maken van sportclub etc. Bij het verhalen van een autoschade zal AutoSchadePlan al deze aspecten in kaart brengen voor zowel uw bedrijf als voor uw medewerker.

 

Schade door handling kosten

Naast bovenstaande is er nog een kostenpost die lastig is om in het verhaal mee te nemen. Iemand binnen uw bedrijf houdt zich bezig met de afwikkeling van de schade. Zou deze werknemer zich niet beter kunnen bezighouden met de bedrijfsactiviteiten? En hoe houdt u deze werknemer up to date met betrekking tot de kennis over autoschade? Wat kost deze werknemer per uur? AutoSchadePlan biedt ondersteuning, heeft de kennis en het netwerk om alles van a tot z af te wikkelen.

 

Wat doet AutoSchadePlan?

Voor het volledige schadetraject kent AutoSchadePlan 7 stappen.

Stap 1 is de schademelding. Een goede schademelding zal het proces positief beïnvloeden. Wij zorgen ervoor dat de benodigde formulieren juist zijn ingevuld en direct op de juiste plaats komen bij de betreffende partij.
Stap 2 de schuldvraag. Aan de hand van de gegevens welke wij van onze klant ontvangen maken we een inschatting of de schade verhaalbaar is. Soms zijn er alternatieven om de schade te kunnen verhalen.
Stap 3 het schadebedrag, belangrijk is om te weten wat de hoogte is van de schade die is gelden. Niet alleen materiele schade maar ook immateriële schade. Kortom wij brengen alle schade in beeld die bij deze schade is ontstaan.
Stap 4 het verhalen, als er een mogelijkheid is om de schade te verhalen gaan we betreffende partij vragen om een uitkering door een claim in te dienen.
Stap 5 de uitkering, als de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent volgt er een uitkering.
Stap 6 het herstel, als de uitkering binnen is of als de klant akkoord geeft voor herstel laten we de auto ophalen voor herstel. AutoSchadePlan begeleidt het herstelproces en ziet toe dat stilstand tot een minimum wordt beperkt.
Stap 7 de aflevering, als het schadebedrijf aangeeft dat het herstel is uitgevoerd dan zal AutoSchadePlan zorgen dat de auto wordt gecontroleerd. Wij controleren de kwaliteit van het herstel en of de reparatie conform de schadecalculatie is uitgevoerd.
Door het volgen van deze stappen bent u er als bedrijf van verzekerd dat alle aspecten rondom de betreffende autoschade de revue passeren. Elke schade is uniek dus elke schade wordt vanaf stap 1 op maat uitgevoerd, dus geen standaard protocol.

Servicepakket

Weet u hoe lastig het is om een brandend huis te verzekeren? Daarom bieden wij bedrijven een Service Pakket. Dit pakket draagt eraan bij dat uw werknemers vooraf weten hoe ze moeten handelen bij autoschade.
Het pakket bestaat uit een training voor alle werknemers, waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe te handelen na een autoschade, de do’s en dont’s na een ongeval. Na afloop ontvangen de deelnemers een EHBA (Eerste Hulp Bij Autoschade) dokumentenset met o.a. een schadeformulier.

Het Service Pakket biedt nog een aantal andere aantrekkelijke voordelen.
• 24 x 7 bereikbaarheid. Tijdens kantooruren direct met een van onze medewerkers en buiten kantoortijd met onze alarmcentrale
• Een ASP-helpdesk die alle vragen beantwoord over autoschade.
• Gebruik maken van onze expertise en ons uitgebreide netwerk van specialisten zoals o.a. letselspecialisten
• Korting bij alternatieve reparatiemethodes als er gebruik maakt wordt van één van onze aangesloten reparatiespecialisten
• Organisatie van vervangend vervoer

 

Kosten

Bij AutoSchadePlan betaalt u per schade en maandelijks voor het Service Pakket. U bent dus 365 dagen per jaar verzekerd van de juiste adviezen en ondersteuning bij alles wat met autoschade te maken heeft.

De juiste weg van schade naar herstel.