WerkShirts.nl

Werkshirts.nl, de site voor het beste en goedkoopste werkshirt

Elk soort werk kent zijn of haar eigen werkkleding. Soms is deze heel algemeen indien er eigenlijk geen specifieke eisen aan de kleding worden gesteld. Vaak is dat laatste echter wel het geval en dan moet je dus op zoek naar werkshirts, werkbroeken, werktruien, werkschoenen en werkjassen, die perfect passen bij die eisen en natuurlijk je persoonlijke smaak.

Van alle kledingonderdelen, die je ’s morgens aantrekt, is het werkshirt meestal het eerste. Omdat het de helft en gevoelige deel van je lichaam bedekt, kan een goed werkshirt bepalen of je je al dan niet lekker op je werk voelt.

 

Werkshirts.nl

 

De voorwaarden voor een goed werkshirt

Als je de site van shirts.nl bezoekt, dan valt gelijk de eenvoudige opeenvolging op. Het begint met de meest simpele, het T-shirt, dan het wat steviger poloshirt en afsluitend het thermoshirt.

We zien hierbij dat de juiste aanpassing aan temperatuur een van de belangrijkste voorwaarden is voor een werkshirt. T-shirts zijn 100% katoen en komen niet boven de 200 gr/m2, Tricorp polo bevatten katoen en polyester en tonen meer gewicht (boven de 200 gr/m2), terwijl het thermoshirt een klasse op zich is.
Een tweede eis is dat het prettig moet dragen en niet gaat irriteren. Dat houdt in dat het een goede pasvorm moet hebben, al dan niet met korte of lange mouwen.
Tenslotte, en dat is zeker niet de minste, moet het goed staan, zeker als je een representatieve functie hebt.

Thermo- en veiligheidsshirts

Naast de gewone T-shirts en polo’s is er ook thermokleding. Dit is kleding die je extra beschermen tegen wat extremere weersomstandigheden. We zien dat dit soort kleding vaak onder een gewoon werkshirt gedragen wordt. Daarnaast zijn er ook shirts verkrijgbaar met zogenaamd ‘high vis’ kwaliteit, duidelijke verbeterde zichtbaarheid. Deze shirts, vaak polo’s, zijn fel van kleur en voorzien van reflecterende banden.

Omdat je je op je werk optimaal op je gemak wilt voelen, is het van groot belang de juiste kleding te dragen. Dat begint dan meestal met een prima werkshirt.

Contactgegevens

WerkShirts.nl
info@werkshirts.nl
0184-64 2974
Kerkweg 5, 2974 LH Brandwijk
Bezoek website